Time is Money

Tìm người - Tìm việc - Tìm WeHelp
Đăng ký ngay
I. Giới thiệu

WeHelp - nền tảng kết nối giữa người có nhu cầu thuê nhân sự - (Buyer) với người có kỹ năng, kiến thức phù hợp (Seller).

WeHelp là nơi giúp bạn tìm kiếm những công việc phù hơp và tạo ra giá trị từ chuyên môn của bản thân. Bạn có thể thoải mái tận dụng kỹ năng, đam mê của mình để tạo ra lợi nhuận bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

II. Điểm khác biệt
Không giới hạn
không gian
02.
Tạo branh cá nhân
Tăng network với các doanh nghiệp
01.
Không cần kiếm việc
Việc tự tìm tới
03.
Tự định giá
kỹ năng bản thân
04.
Đảm bảo sự an toàn trong
trong mọi giao dịch
05.
III. Cách thức hoạt động

B1: Đăng nhập tài khoản trên Wehelp.

B2: Tìm kiếm những Người Bán phù hợp với nhu cầu giải quyết công việc mà Người Mua đang cần bằng các công cụ mà Wehelp cung cấp như công cụ tìm kiếm, bộ lọc...

B3: Liên hệ với Người Bán để thống nhất các chi tiết công việc và mức phí giao dịch cho đơn hàng.

B4: Người Bán xác nhận lại thông tin với người Mua.

B5: Thanh toán chi phí đơn hàng cho Wehelp.

B6: Giám sát Người Bán thực hiện trong trường hợp Người Bán chấp nhận đơn hàng.

B7: Người Mua xác nhận hoàn thành đơn hàng và Người Bán nhận tiền giao dịch từ Wehelp.

user
user
user
user
user
user
IV. Các lĩnh vực hoạt động