Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh (0 đơn hàng đang xử lý)

Dịch thuật tiếng anh trong mọi lĩnh vực thương mại

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

200.000đ

Mô tả tổng quan
Chuyên dịch các thể loại hợp đồng, đơn từ, biểu mẫu trong kinh doanh. sử dụng từ ngữ chuyên ngành, chuyên nghiệp
Dịch thuật các văn bản theo yêu cầu của khách hàng
Chuyên dịch các văn bản chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật.
Bảo mật thông tin
Dịch đúng văn phong, từ ngữ chính xác

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

Trong bối cảnh hiện nay nhu cầu mởi rộng thị trường cùng với hợp tác kinh tế với thị trường ngoài nước và các đối tác nước ngoài ngày càng cao dẫn đến những giao dịch phát sinh kèm theo nó hợp đồng kinh tế, hợp đồng pháp lý song phương, biên bản ghi nhớ MOU...Việc thống nhất các nội dung, điều khoản và chúng được hiểu theo một nghĩa duy nhất bất kể là ngôn ngữ mẹ đẻ, hay ngôn ngữ giao dịch là điều các bên tham gia đám phán và ký kết luôn phải đạt được thông qua dịch hợp đồng kinh tế. Vì thế tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật đi kèm với chất luượng như sau: - Dịch song ngữ Anh Việt - Việt Anh - Các loại hợp đồng ngoại thương, dịch vụ, vận chuyển, gia công... - Đảm bảo đúng tiến độ thời gian, ngôn ngữ đúng chuyên ngành, giá cả hợp lý.