Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Phan Thai 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện
Dịch thuật mọi lĩnh vực
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
Bạn đang đau đầu khi phải cặm cụi ngồi dịch tài liệu Bạn đang mất thời gian sửa đi sửa lại ngữ pháp, từ vựng sao cho hoàn chỉnh -> Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn trong quá trình DỊCH THUẬT. Cụ thể: - Chỉnh sửa, biên dịch khoá luận, văn bản, giấy tờ,... của mọi ngành nghề theo yêu cầu. - Dịch các tài liệu Việt - Anh, Anh - Việt,... - Dịch thuật Việt - Anh, Anh - Việt trên mọi lĩnh vực, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bám sát nội dung.
So sánh các gói
Gói cơ bản100đ
Mô tả tổng quanNhận dịch các tài liệu, văn bản,... của mọi lĩnh vực.
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (2)

Bằng cấp - chứng chỉ
- Bằng TOFFEL iBT: 96/120 - SAT: 2200/2400 (tính theo thang điểm cũ)

Kinh nghiệm làm việc
- Có kinh nghiệm 6 tháng làm việc dịch thuật trong các lĩnh vực: luận án, luật,.. - Dịch các tài liệu, văn bản, bài viết về tài chính, tiền tệ, game...