Phan Thai
Phan Thai (0 đơn hàng đang xử lý)

Dịch thuật mọi lĩnh vực

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

100đ

Mô tả tổng quan
Nhận dịch các tài liệu, văn bản,... của mọi lĩnh vực.

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

Bạn đang đau đầu khi phải cặm cụi ngồi dịch tài liệu Bạn đang mất thời gian sửa đi sửa lại ngữ pháp, từ vựng sao cho hoàn chỉnh -> Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn trong quá trình DỊCH THUẬT. Cụ thể: - Chỉnh sửa, biên dịch khoá luận, văn bản, giấy tờ,... của mọi ngành nghề theo yêu cầu. - Dịch các tài liệu Việt - Anh, Anh - Việt,... - Dịch thuật Việt - Anh, Anh - Việt trên mọi lĩnh vực, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bám sát nội dung.