User Avatar Le Minh Ngoc 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện
Nhập liệu theo yêu cầu
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết sản phẩm
_ Nhập liệu từ bản giấy có sẵn vào máy tính. _ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật
So sánh các gói
Gói nhập liệu theo yêu cầu20.000 đ
Mô tả tổng quanNhập dữ liệu từ bản giấy vào máy tính.
Đặt hàng