Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Le Minh Ngoc 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện
Nhập liệu theo yêu cầu
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
_ Nhập liệu từ bản giấy có sẵn vào máy tính. _ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật
So sánh các gói
Gói nhập liệu theo yêu cầu20.000đ
Mô tả tổng quanNhập dữ liệu từ bản giấy vào máy tính.
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)