Le Minh Ngoc
Le Minh Ngoc (0 đơn hàng đang xử lý)

Nhập liệu theo yêu cầu

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Mô tả tổng quan

Thông tin chi tiết

_ Nhập liệu từ bản giấy có sẵn vào máy tính. _ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật
Đến từ
Giới tínhNữ
Thành viên từ28.02.2019
Ngôn ngữ

Các dịch vụ khác