Le Minh Ngoc
Le Minh Ngoc (0 đơn hàng đang xử lý)

Nhập liệu theo yêu cầu

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói nhập liệu theo yêu cầu

20.000đ

Mô tả tổng quan
Nhập dữ liệu từ bản giấy vào máy tính.

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

_ Nhập liệu từ bản giấy có sẵn vào máy tính. _ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật