Hoàng Tiến Cường
Hoàng Tiến Cường (1 đơn hàng đang xử lý)
marketing, Tư vấn

Tư vấn chiến lược digital marketing cho doanh nghiệp

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

800.000đ

Gói tiêu chuẩn

1.500.000đ

Mô tả tổng quan
Tư vấn triển khai kênh Digital Marketing trong 1 giờ
Tư vấn triển khai kênh Digital Marketing trong 2 giờ
Tư vấn chiến lược digital marketing cho doanh nghiệp trong 1h
Cầm tay chỉ việc và tư vấn về các KPI
 

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ