Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Tran Hoangg Dieu Huongg 0 Đơn hàng đang xử lýMarketing
Lưu
Trò chuyện
Kế hoạch marketing trên instagram theo tuần/tháng
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
Lên Content Direction và Content Plan Weekly/Monthly cho doanh nghiệp start-up vừa và nhỏ (lên điều hướng Marketing trên Instagram chung, làm nội dung chữ (text) chi tiết cho các post dựa theo điều hướng đã lên và yêu cầu khách hàng cung cấp nội dung hình ảnh phù hợp; quản lí và báo cáo hàng tuần cho khách hàng)
So sánh các gói
LÊN KẾ HOẠCH INSTAGRAM MARKETING THEO THÁNG2.000.000đ
Mô tả tổng quanLập kế hoạch nội dung truyền thông cho doanh nghiệp thông qua nền tảng Instagram theo tháng
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (1)

Có kinh nghiệm quản trị trang mạng Instagram
Đã và đang quản trị 2 instagram của 2 doanh nghiệp start-up vừa và nhỏ trong linhx vực kinh doanh giầy sneakers và làm đẹp (nails & eyelashes)