Quang Nguyễn Khắc
Quang Nguyễn Khắc (0 đơn hàng đang xử lý)

Dịch thuật dịch tiếng Anh - Việt

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

150đ

Mô tả tổng quan
Gói dịch thuật 150đ/từ Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào độ dài của văn bản
Dịch thuật các văn bản theo yêu cầu của khách hàng
Chuyên dịch các văn bản chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật.
Bảo mật thông tin

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

Chuyên dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật - Biên dịch tài liệu Anh - Việt, Việt - Anh theo yêu cầu - Dịch khoá luận, luận văn, báo cáo,... ngôn ngữ Anh - Việt, Việt - Anh - Phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh (đón đoàn, dẫn tour)