User Avatar Quang Nguyễn Khắc 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện

Dịch thuật dịch tiếng Anh - Việt

(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
Chuyên dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật - Biên dịch tài liệu Anh - Việt, Việt - Anh theo yêu cầu - Dịch khoá luận, luận văn, báo cáo,... ngôn ngữ Anh - Việt, Việt - Anh - Phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh (đón đoàn, dẫn tour)
So sánh các gói
Gói cơ bản150đ
Mô tả tổng quanGói dịch thuật 150đ/từ Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào độ dài của văn bản
Dịch thuật các văn bản theo yêu cầu của khách hàng
Chuyên dịch các văn bản chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật.
Bảo mật thông tin
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (3)

Bằng cấp
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội ( Đại học Việt Pháp) Chứng nhận IELTS 7.0 nội bộ Đại học Việt-Pháp

Kinh nghiệm
- Viết nội dung báo chí và các lĩnh vực khác bằng tiếng Anh cho khách hàng trong nước và nước ngoài - 3 năm học tập và làm việc trong nước và nước ngoài sử dụng hoàn toàn tiếng Anh - Dịch báo cáo song ngữ Anh Việt cho một vài dự án - Tham gia dự án dịch thuật cho Action Aid - Giảng viên tiếng Anh trung tâm Topica Native - Tham gia trại hè GPA (Global Champions)

Các dự án đã tham gia
- Igosat Project - Dự án Action Aid Việt Nam - USTH Fablab Drone and Rover Project