Bch Tuyn Trn Trng
Bch Tuyn Trn Trng (0 đơn hàng đang xử lý)

Content Marketing chun SEO siu nh

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Mô tả tổng quan

Mô tả dịch vụ

Nhc n Marketing, chc chn khng th b qua mt loi hnh v cng ph bin, chnh l Content Marketing. Loi hnh ny c mt hu ht cc hnh thc Marketing v ng mt vai tr quan trng trong cc chin lc tip th, qung b. Content trong SEO chnh l phn ni dung trn mt trang ca website. c th l hnh nh, hay nhng bi vit v sn phm, dch v, tin tc Ch mt cu ni ni ting ca Bill Gates Content is King cng hiu c tm quan trng ca content trong vic thu ht v gi chn ngi dng.
S dng dch v ca ti, bn s nhn c: - Nhn vit content seo website chuyn nghip - Bi vit n tng, thu ht, bm st ni dung, yu cu - Sng to ni dung marketing ph hp
- Sn phm thng dng - Phn tch cc bi c vit lin quan n keyword. - 100% unique
- nh hng tng v thc hin ni dung cho Fanpage bn hng

Lợi thế (2)

Kinh nghim

3 nm kinh nghim trong lnh vc Content Marketing

Cc d n tng tham gia

- Vit Content Marketing cho Trung tm VLXD & Ni tht cao cp - Bin tp ni dung trn Website RiTaV - CTV vit bo SaoStar

Thành viên từ18.07.2019
Các đề xuất dành cho bạnXem toàn bộ