Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Hoàng Nhã 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện
Dịch thuật anh - nhật - việt
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
DỊCH THUẬT không phải là dịch chữ mà là dịch tâm tư suy nghĩ của người truyền đạt. Quan niệm dịch thuật chỉ cần biết nghĩa đã lạc hậu và không còn phù hợp nữa. MỘT INTERPRETER CHUYÊN NGHIỆP phải nắm văn hóa cũng như hiểu rõ con người. Đó chính là quan niệm của mình. Mình nhận dịch các loại giấy tờ hồ sơ chuyên Anh - Nhật - Việt cho các ngành IT, kinh tế, tài chính, marketing, du lịch và thông dịch hội nghị kỹ thuật.
So sánh các gói
Gói cao cấp2.000.000đ
Gói tiêu chuẩn250đ
Gói cơ bản170đ
Mô tả tổng quanThông dịch hội nghị giữa các kỹ sư 2~3 người Nhật - AnhChuyên nhận dịch các giấy tờ hồ sơ chuyển đổi giữa Nhật - AnhChuyên nhận dịch các giấy tờ hồ sơ chuyển đổi giữa Nhật - Việt
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (3)

Bằng cấp - chứng chỉ
- Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Bằng tiếng Nhật dịch thuật: Đạt bằng cấp JLPT N2 trong tiếng Nhật 2016 - Chứng nhận thông dịch viên chuyên nghiệp của CED center

Kinh nghiệm làm việc
- Có kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực dịch thuật các ngành IT, kinh tế, tài chính, marketing, du lịch... - 2 năm quản lý dự án tiếng Nhật (công ty IT của Nhật: Công ty TNHH GROOT) - 2 năm freelancer dịch Anh-Nhật: dịch các bài báo của Nikkei

Các dự án đã triển khai
- Từng phiên dịch trong sự kiện đối thoại giữa các kỹ thuật viên ASEAN