Hoàng Nhã
Hoàng Nhã (0 đơn hàng đang xử lý)

Dịch thuật anh - nhật - việt

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

200đ

Gói tiêu chuẩn

310đ

Gói cao cấp

2.000.000đ

Mô tả tổng quan
Chuyên nhận dịch các giấy tờ hồ sơ chuyển đổi giữa Nhật - Việt
Chuyên nhận dịch các giấy tờ hồ sơ chuyển đổi giữa Nhật - Anh
Thông dịch hội nghị giữa các kỹ sư 2~3 người Nhật - Anh

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

DỊCH THUẬT không phải là dịch chữ mà là dịch tâm tư suy nghĩ của người truyền đạt. Quan niệm dịch thuật chỉ cần biết nghĩa đã lạc hậu và không còn phù hợp nữa. MỘT INTERPRETER CHUYÊN NGHIỆP phải nắm văn hóa cũng như hiểu rõ con người. Đó chính là quan niệm của mình. Mình nhận dịch các loại giấy tờ hồ sơ chuyên Anh - Nhật - Việt cho các ngành IT, kinh tế, tài chính, marketing, du lịch và thông dịch hội nghị kỹ thuật.