Lê Phi Long
Phi Long (0 đơn hàng đang xử lý)

Phiên dịch tiếng Nga

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Gói cơ bản

1.500.000đ

Mô tả tổng quan
- Phiên dịch tháp tùng - Phiên dịch trong các sự kiện như khảo sát thị trường - Phiên dịch cho các buổi tham quan công ty, ký kết hợp đồng, tuyển dụng..... * Giá tính theo ngày

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

- Phiên dịch tháp tùng - Phiên dịch trong các sự kiện như khảo sát thị trường - Phiên dịch cho các buổi tham quan công ty, ký kết hợp đồng, tuyển dụng..... * Giá tính theo ngày