Nguyễn Thị Khánh Ly
Nguyễn Thị Khánh Ly (1 đơn hàng đang xử lý)

Nhập liệu theo yêu cầu

(1 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Nhập văn bản

4.000đ

Nhập số liệu

6.000đ

Mô tả tổng quan
Nhập các văn bản, giấy tờ, tính tiền theo số trang với kích thước chữ tiêu chuẩn 12
Nhập số liệu, thông số, tính tiền theo số trang với kích thước chữ tiêu chuẩn 12

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

_ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật