Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Nguyễn Thị Khánh Ly 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện
Nhập liệu theo yêu cầu
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
_ Nhập các dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu _ Nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao _ Nhập dữ liệu bằng cách nhập thông tin chữ và số bằng bàn phím. _ Bảo đảm các yêu cầu nhập liệu bằng cách tuân thủ kỹ thuật và thủ tục chương trình của dữ liệu. _ Xác minh dữ liệu đã nhập vào bằng cách xem xét, sửa chữa, xóa đi hoặc nhập lại dữ liệu. _ Đảm bảo an toàn thông tin bằng cách tạo bản sao lưu trữ. _ Đảm bảo tính bảo mật
So sánh các gói
Nhập số liệu6.000đ
Nhập văn bản4.000đ
Mô tả tổng quanNhập số liệu, thông số, tính tiền theo số trang với kích thước chữ tiêu chuẩn 12Nhập các văn bản, giấy tờ, tính tiền theo số trang với kích thước chữ tiêu chuẩn 12
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (2)

Kỹ năng
- Khả năng đánh máy nhanh, chính xác (gần 100 từ/phút) - Cẩn thận, làm việc có trách nhiệm cao

Bằng cấp
Bằng tin học IC3