Nguyn Tn Chc
Nguyn Tn Chc (0 đơn hàng đang xử lý)

Thit k n phm truyn thng siu tc trong 12 gi

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Mô tả tổng quan

Mô tả dịch vụ

Trong cc chin dch Marketing, qung co cc s kin ca doanh nghip th khng th thiu cc n phm Banner v Poster qung co. Dch v thit k banner, poster cung cp gii php qung co hiu qu gip doanh nghip th hin c ni dung thng ip linh ng trong u t chi ph qung co hnh nh.
Vi phong cch lm vic thit k chuyn nghip, sng to, kinh nghim nhiu nm thit k, ti s gip doanh nghip c nhng n phm Banner, Poster p, n tng v ph hp vi yu cu ca qu khch:
- Thit k banner, background, layout ... cho cc event. - Thit k ng b vi h thng nhn din thng hiu. - B cc, ln c ch sao cho ph hp vi mi v tr t. - Mu sc v cht lng in n tt nht. - Truyn ti c thng ip mt cch mnh m

Lợi thế (2)

Kinh nghim

2 nm trong lnh vc thit k n phm truyn thng cho cc s kin ln nh

Cc d n tng tham gia

Thit k cc n phm v chy v tr k thut vin phc v cho cu lc b Qun tr v Marketing trng i hc Ngn Hng TPHCM. Thit k logo thng hiu, voucher, name card cho Karaoke ng Dng. Thnh vin trong ban t chc chuyn v thit k cc n phm ca cuc thi Excellent Salesman 2018, hi tho Ngi tr khi nghip v Workshop Marketing vs Tech Era. Cng tc vin Graphic Design ca cng ty TNHH VIRALWAVE

Đến từ56, Hong Diu 2, phng Linh Chiu, qun Th c, tp. H Ch Minh
Giới tínhNam
Thành viên từ22.05.2019
Ngôn ngữTing Vit,Ting Anh

Giới thiệu tổng quan

Tng thit k n phm truyn thng cho cc s kin, cng tc vin ca cng ty TNHH VIRALWAVE.
Các đề xuất dành cho bạnXem toàn bộ