Nguyn Thng
Nguyn Thng (0 đơn hàng đang xử lý)

Thit k backdrop - du n lun trn top

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Mô tả tổng quan

Mô tả dịch vụ

Backdrop c th hiu theo mt cch n gin chnh l phng sn khu. N chnh l phng nn thng t chnh gia sn khu ca nhng s kin nh ra mt sn phm, b phim hay mt cuc hp bo Trn backdrop thng c logo cng ty v c nh ti tr, tn chng trnh, ni dung chng trnh, thi gian v a im. Backdrop c tc dng chnh l nu ln ch s kin v n v ng ra t chc s kin . Bn mun c mt Backdrop n tng cho nhng s kin ca mnh? Bn mun du n v thng hiu ca mnh s c nh mi? Hy Thng gip bn t c iu . Thng Nguyn lun i u trong: - Thit k Backdrop theo yu cu v kch thc ca khch hng - Linh hot thit k Backdrop ph hp vi ni dung s kin, vn ha doanh t chc - Cp nht nhanh chng xu hng mi ca th trng

Lợi thế (3)

Kinh nghim lm vic

C hn 1 nm kinh nghim v thit k sn phm truyn thng: Logo, Profile, Catalogue, Poster, Banner... Kinh nghim xy dng hnh nh truyn thng trong nhiu lnh vc: may mc, thc phm, gio dc... Phong cch thit k tinh t, hin i, bt kp xu hng, ph hp vi ngnh ngh v mc ch s dng

Bng cp

Nm 3 cao ng FPT Polytechnic chuyn ngnh thit k ha

D n thc hin

Chuyn thit k sn phm, t chc s kin cho cng ty thi trang Midori Xy dng hnh nh, truyn thng cho cng ty TNHH Quc t Power Fame Vit Nam Thit k logo, n phm nhn din cho Thi trang VTE Thit k n phm nhn din, giao din Website cho d n rau sch King Fresh Thit k t ri cho s kin Fashion Haline 2015 V nhiu sn phm nhn din cho cc d n khc...

Đến từ113 Tn Nhu - qun Bc T Lim - H Ni
Giới tínhNam
Thành viên từ19.03.2019
Ngôn ngữTing Vit,Ting Trung

Giới thiệu tổng quan

Sinh vin FPT Polytechnic chuyn ngnh thit k ha. T nhin ngy th. Thch bng, gp g v ni chuyn. Mc tiu ngn hn: Tm mt cng vic tt, hc thm cc k nng lm vic, ngoi ng, tit kim tin gip gia nh. Mc tiu di hn: M cng ty ca chnh mnh hoc lm kinh doanh ca ring. Trit l ca cuc sng: "Lc quan v trch nhim l mt trong nhng phm cht tt thnh cng v thnh cng hn bt c iu g khc."

Các dịch vụ khác

Các đề xuất dành cho bạnXem toàn bộ