Lê Anh Quân
Lê Anh Quân (0 đơn hàng đang xử lý)

Nhập liệu

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Nhập liệu

20.000đ

Mô tả tổng quan
1000 dữ liệu

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

- Nhập dữ liệu, database khách hàng, lọc thông tin... - Đảm bảo tính bảo mật và sự chính xác. - Nhập liệu văn bản tiếng Anh, tiếng Việt. - Sử dụng thành thạo World, Excel và các ứng dụng văn phòng.