User Avatar Lê Anh Quân 0 Đơn hàng đang xử lý
Lưu
Trò chuyện

Nhập liệu

(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
- Nhập dữ liệu, database khách hàng, lọc thông tin... - Đảm bảo tính bảo mật và sự chính xác. - Nhập liệu văn bản tiếng Anh, tiếng Việt. - Sử dụng thành thạo World, Excel và các ứng dụng văn phòng.
So sánh các gói
Nhập liệu20.000đ
Mô tả tổng quan1000 dữ liệu
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (2)

Bằng cấp & chứng chỉ
- Chứng chỉ TOEIC 905

Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh thành thạo. - Tốc độ đánh máy và thao tác xử lý nhanh. - Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.