Wehelp tìm người, tìm việc

User Avatar Trần Thư 0 Đơn hàng đang xử lýNhập liệu
Lưu
Trò chuyện
Nhập liệu tiếng anh, tiếng việt
(0) 0 Đơn hàng thành công
Chi tiết dịch vụ
_ Nhập liệu văn bản song ngữ Anh - Việt _ Nhận nhập liệu dữ liệu lên website, nhập content fanpage _ Tiếp nhận và sàng lọc dữ liệu sản phẩm theo yêu cầu. _ Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu liên quan bao gồm mã số, giá, màu, mùa, size… _ Nhập liệu cẩn thận và chính xác _ Đảm bảo độ an toàn, tính bảo mật cao
So sánh các gói
Nhập liệu cơ bản tiếng Việt (theo trang)5.000đ
Nhập liệu cơ bản tiếng Anh (theo trang)10.000đ
Mô tả tổng quan_ Nhập liệu các văn bản, content tiếng Việt _ Nhập liệu các dữ liệu đảm bảo chính xác trên từng chữ cái và con số_ Nhập liệu các văn bản, content tiếng anh _ Nhập liệu các dữ liệu đảm bảo chính xác trên từng chữ cái và con số
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Tiếp tục
(Nhập yêu cầu đơn hàng)
Lợi thế (2)

Kinh nghiệm
_ Tốc độ đánh máy nhanh: 90 WPM _ Thành thạo MSO: Thường xuyên làm việc với Microsoft office

Dự án triển khai
Từng làm nhập liệu captcha 6 tháng