Trần Thư
Trần Thư (0 đơn hàng đang xử lý)
Nhập liệu

Nhập liệu tiếng anh, tiếng việt

(0 đơn đặt hàng thành công)

So sánh các gói

Nhập liệu cơ bản tiếng Anh (theo trang)

10.000đ

Nhập liệu cơ bản tiếng Việt (theo trang)

5.000đ

Mô tả tổng quan
_ Nhập liệu các văn bản, content tiếng anh _ Nhập liệu các dữ liệu đảm bảo chính xác trên từng chữ cái và con số
_ Nhập liệu các văn bản, content tiếng Việt _ Nhập liệu các dữ liệu đảm bảo chính xác trên từng chữ cái và con số

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

(Nhập yêu cầu đơn hàng)

Mô tả dịch vụ

_ Nhập liệu văn bản song ngữ Anh - Việt _ Nhận nhập liệu dữ liệu lên website, nhập content fanpage _ Tiếp nhận và sàng lọc dữ liệu sản phẩm theo yêu cầu. _ Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu liên quan bao gồm mã số, giá, màu, mùa, size… _ Nhập liệu cẩn thận và chính xác _ Đảm bảo độ an toàn, tính bảo mật cao