Cover Photo
User Avatar
Quang Nguyễn Khắc
Dịch thuật, Nhập liệu, Thiết kế
Đăng nhập cuối cùng: 3 tuần trước

Ảnh sản phẩm/ ảnh người

Chưa có hình ảnh nào


Đến từ

Số 49A Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giới tính

Nam

Thành viên từ

07/03/2019

Ngôn ngữ

Tiếng Việt,Tiếng Anh

Chuyên môn

Dịch thuật, Nhập liệu, Thiết kế


0Dự án đã hoàn thành
1Người yêu thích
Đánh giá
(0)
Chưa có đánh giá nào

Sản phẩm

Dịch thuật dịch tiếng Anh - Việt...
150 đ
Phiên dịch anh-việt chuyên nghiệp...
450.000 đ