Cover Photo
User Avatar
Quang Nguyễn Khắc
Dịch thuật, Nhập liệu, Thiết kế
Đăng nhập cuối cùng: vừa xong


Đến từ

Số 49A Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giới tính

Nam

Thành viên từ

07/03/2019

Ngôn ngữ

Tiếng Việt,Tiếng Anh

Chuyên môn

Dịch thuật, Nhập liệu, Thiết kế


0Dự án đã hoàn thành
1Người yêu thích
Thiết kế 3D CATIA
Tạo mô hình 3D cho các bộ phận cơ khí hoặc đồ vật, có thể dùng để in 3D hoặc xuất bản vẽ kĩ thuật dành cho gia công lắp giáp.
Dự án vệ tinh IGOSat tại Paris, Pháp
Kĩ sư bộ phận định hướng và mô hình 3D cho vệ tinh cỡ nhỏ
04/2018 - 10/2018
Thiết kế drone và xe tự hành tại USTH Fablab
Kĩ sư mô hình 3D cho drone và xe tự hành được gia công bằng phương pháp in 3D
07/2016 - 03/2018