Thông tin cơ bản

Thiết kế đồ họa đa phương tiện
Ngày sinh27.05.2019
Địa chỉmộ lao, hà dông , hà nội, Hà Đông, Hà Nội
Giới tínhNam
Thành viên từ28.06.2019
0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào