background
Bùi Mai Lệ
Makeup Beauty - Lookbook & Quảng cáo, Makeup Kỷ yếu, Makeup Cưới hỏi & Sự kiện

Thông tin cơ bản

Ngày sinh23.07.1992
Địa chỉHải Bối Đông Anh HN, Đông Anh, Hà Nội
Giới tínhNữ
Thành viên từ08.08.2019
Chuyên mônMakeup Beauty - Lookbook & Quảng cáo, Makeup Kỷ yếu, Makeup Cưới hỏi & Sự kiện
0Dự án đã hoàn thành
2Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào