Thông tin cơ bản

Ngày sinh31.07.1989
Địa chỉ146/28 Hiệp Thành 37, quận 12, 12, Hồ Chí Minh
Giới tínhNam
Thành viên từ08.04.2019
Chuyên mônBiên dịch
0Dự án đã hoàn thành
0Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

IT Comtor, Project Manager
・ Thông dịch Anh - Nhật - Việt giữa người dịch với người việc ・ Thiết kế phiên dịch đặc tả kỹ thuật IT ・ Quản lý dự án ・ Xem tài liệu, huấn luyện IT Comtor Truyền đạt đặc tả chi tiết kỹ thuật
04/2016 - 04/2019

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào