Cover Photo
User Avatar
Huong Le
Nhập liệu
Đăng nhập cuối cùng: 7 tuần trước

Ảnh sản phẩm/ ảnh người

Maximize Screen

- Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên ngành Thống kê Kinh doanh


Đến từ

Khu tập thể quân đội Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Giới tính

Nữ

Thành viên từ

21/03/2019

Ngôn ngữ

Chuyên môn

Nhập liệu


0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích
Đánh giá
(0)
Chưa có đánh giá nào

Sản phẩm

Nhập liệu anh - việt...
50.000 đ