Thông tin cơ bản

Ngày sinh21.02.2019
Địa chỉTrịnh Xá - Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Giới tínhNữ
Thành viên từ08.08.2019
Chuyên mônPhiên dịch Tiếng Nhật
0Dự án đã hoàn thành
1Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào