Wehelp tìm người, tìm việc

Cover Photo
User Avatar
Cao Thị Lê
Đăng nhập cuối cùng: 8 tuần trước

Ảnh sản phẩm/ ảnh người

Chưa có hình ảnh nào


Đến từ

Giới tính

Thành viên từ

17/05/2019

Ngôn ngữ

Chuyên môn


0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích
Đánh giá
(0)
Chưa có đánh giá nào

Sản phẩm

Nhập liệu Anh - Việt, Việt - Anh
Nhập liệu Anh - Việt, Việt - Anh
...
10.000đ
Dịch thuật tài liệu Anh - Việt, Việt - Anh
Dịch thuật tài liệu Anh - Việt, Việt - Anh
...
120đ