Thông tin cơ bản

|| C H Ụ P Ả N H || Event • Kỉ Yếu • Lookbook • Cưới Hỏi
Ngày sinh29.07.1996
Địa chỉngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Giới tínhNam
Thành viên từ16.07.2019
Chuyên mônNhiếp ảnh
0Dự án đã hoàn thành
1Người yêu thích

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào