Cover Photo
User Avatar
Lý Thục Văn
Marketing, Content,Chăm sóc Fanpage,Lập kế hoạch content
Đăng nhập cuối cùng: 1 ngày trước

Ảnh dịch vụ/ ảnh người

VĂN TIỂU BỐI_P JUICE_7 NGÀY_2.pdf
Download
Maximize Screen
Maximize Screen

KHÔNG DÁM NHẬN BÀI HAY NHƯNG DÁM NHẬN LÀ BÀI UNIQUE


Đến từ

193/16 Phú Định phường 16, quận 8, tp.HCM, 8, Hồ Chí Minh

Giới tính

Nữ

Thành viên từ

04/07/2019

Ngôn ngữ

Vietnamese,English

Chuyên môn

Marketing, Content,Chăm sóc Fanpage,Lập kế hoạch content


0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích
Đánh giá
(0)
Chưa có đánh giá nào

Dịch vụ