Thông tin cơ bản

Địa chỉ193/16 Phú Định phường 16, quận 8, tp.HCM, 8, Hồ Chí Minh
Giới tínhNữ
Thành viên từ04.07.2019
Ngôn ngữVietnamese,English
Chuyên mônMarketing
0Dự án đã hoàn thành
0Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

Xây dựng web tra cứu THỰC ĐƠN CONTENT
1/ Xây dựng sản phẩm cho web (xây dựng data: các lĩnh vực, các bài content sẽ bán trên web, các bài blog chuyên môn chuẩn SEO). 2/ Xây dựng thương hiệu web (tạo fanpage, xây dựng cộng đồng, lập kế hoạch truyền thông, viết content chăm sóc fanpage, quản trị / báo cáo số liệu page) 3/ Tham khảo toàn bộ bài content Chăm sóc Fanpage của tôi tại: facebook.com/thucdoncontent
01/2019 - hiện nay
Biên tập viên mảng Quốc tế - Báo Sinh Viên Việt Nam Hoa Học Trò
1/ Theo dõi tin tức từ giới trẻ trên toàn thế giới 2/ Biên tập bài viết theo kế hoạch, chủ đề đã chốt 3/ Dịch thuật tin tức hỗ trợ các chuyên mục khác
08/2016 - 04/2018
Trưởng ban quản trị Group Content Marketing Masters
1/ Cộng đồng hơn 27.000 thành viên 2/ Lên kế hoạch content chăm sóc Group và Fanpage của Group 3/ Trưởng ban điều phối hoạt động Admin 4/ Viết bài chuyên môn chia sẻ cộng đồng (1 tuần/ bài) 5/ Tham khảo tại: 5.1/ Fanpage: facebook.com/contentmarketingmastersgroup 5.2/ Group: facebook.com/groups/contentmarketingmastersgroup
12/2018 - hiện nay

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào