Thông tin cơ bản

Ngày sinh19.02.1994
Địa chỉ52 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Thành viên từ12.07.2019
Ngôn ngữEnglish, Vietnamese
Chuyên mônModel
0Dự án đã hoàn thành
0Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào