Thông tin cơ bản

Ngày sinh21.06.2019
Địa chỉThnh Cng, Ba nh, H Ni, Ba nh, H Ni
Giới tínhNam
Thành viên từ24.06.2019
Chuyên mônThit k
0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích

Kinh nghiệm làm việc

Người bán chưa thêm kinh nghiệm làm việc nào

Giải thưởng

Top 30 Halorace Contest

2018

Bằng cấp

Người bán chưa thêm bằng cấp nào

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào