Thông tin cơ bản

Ngày sinh31.01.1996
Địa chỉBa Đình, Hà Nội
Giới tínhNữ
Thành viên từ12.04.2019
Ngôn ngữTiếng Anh
Chuyên mônDịch thuật
0Dự án đã hoàn thành
0Người theo dõi

Kinh nghiệm làm việc

ACET
- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài - Hỗ trợ biên dịch các tài liệu của ACET (hợp đồng, nhân sự, etc.)
01/2019 - 06/2019

Giải thưởng

Người bán chưa thêm giải thưởng nào

Bằng cấp

Cử nhân: Sư phạm Anh
Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN

2014 - 2018

Dịch vụ

Xem toàn bộ

Đánh giá

Xem toàn bộ
no info

Người bán này chưa có đánh giá nào