Cover Photo
User Avatar
Nguyễn Thị Châu Thanh
Dịch thuật, Other
Đăng nhập cuối cùng: vừa xong


Đến từ

1, Hồ Chí Minh

Giới tính

Nữ

Thành viên từ

26/03/2019

Ngôn ngữ

Tiếng Anh,Tiếng Việt

Chuyên môn

Dịch thuật, Other


0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích
Tư vấn Luật Thương mại
Cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái. Cung cấp ý kiến tư vấn về xây dựng các quy trình nội bộ doanh nghiệp, quy trình tuần thủ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, nhân sự chủ chốt.
Tư vấn Luật Dân sự
Thực hiện các thủ tục và tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai, bất động sản, thừa kế...
Biên phiên dịch tiếng Anh
Dịch thuật các văn bản pháp lý như hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán, hợp đồng thương mại, văn bản pháp luật, bản tư vấn ý kiến pháp lý, đơn khởi kiện và các tài liệu pháp lý khác từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
Giải thưởngIELTS 6.5
2014
Giải thưởngBằng Cử nhân Luật trường ĐH Luật TPHCM
2014