Cover Photo
User Avatar
Thuy Phuong
Thiết kế
Đăng nhập cuối cùng: vừa xong

Ảnh dịch vụ/ ảnh người

Chưa có hình ảnh nào

Tốt nghiệp khoa Thiết kế đồ họa, đã từng làm freelancer cho một số nhãn hàng


Đến từ

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giới tính

Nữ

Thành viên từ

16/04/2019

Ngôn ngữ

Chuyên môn

Thiết kế


0Dự án đã hoàn thành
0Người yêu thích
Đánh giá
(0)
Chưa có đánh giá nào

Dịch vụ